> > Wyniki wyszukiwania:
Nie znaleziono żadnego szkolenia
spełniającego warunki wyszukiwania.

Kalkulator FK
pomocnik Finansowo Księgowy

Kalkulator umożliwia wykonywanie różnych zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Z Kalkulatora FK korzysta już ponad 15 000 firm.
Czytaj więcej >>

Klasyfikacje Statystyczne
jedna płyta CD - dziewięć klasyfikacji!

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), Słownik Zamówień (CPV), NACE.
Czytaj więcej >>

Fiskalia
interpretacje prawa podatkowego

Program przeznaczony jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy lub praktyce przedsiębiorcy powinni mieć dostęp do pełnej informacji w zakresie interpretacji zagadnień podatkowych, dokonywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędników Izb i Urzędów Skarbowych.
Czytaj więcej >>

Kalkulator DT-1
podatek od środków transportowych

Program, umożliwiający prawidłowe wypełnienie deklaracji na podatek od środków transportowych (deklaracja DT-1 i DT-1/A), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Czytaj więcej >>

Formularze VZM-1
zwrot VAT za materiały budowlane

Program umożliwia wypełnienie i wydrukowanie formularza VZM-1 wraz z załącznikami (VZM-1/A, VZM-1/B), w celu uzyskania zwrotu z tytułu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Czytaj więcej >>